District 5

JON KANGAS, Chairman
13142 378th ST
MENAHGA, MN. 56464
218-255-1952
Email: jon.kangas@wcmn.us

Elected Term Expires
2023 2027